لابی- سالن کنفرانس هتل گامبرون کیش
لابی- سالن کنفرانس هتل گامبرون کیش
لابی- سالن کنفرانس هتل گامبرون کیش
لابی- سالن کنفرانس هتل گامبرون کیش

لابی- سالن کنفرانس هتل گامبرون کیش

هر ساختمان به صورت مجزا دارای لابی فرنیش که لابی ساختمان A دارای 60 نفر ظرفیت و لابی ساختمان B دارای 40 نفر ظرفیت می باشد.
سالن کنفرانس: واقع در لابی ساختمان A ، انتهای بازارچه تجاری با ظرفیت 60 نفر آماده پذیرایی از مراسم و سمینارها می باشد.