درباره مجتمع هتل گامبرون کیش

قوانین هتل گامبرون کیش

ورود و خروج:
ساعت تحویل اتاق به میهمانان گرامی بعد از ساعت 14:00 و زمان خروج از اتاق قبل از ساعت 12:00 ظهر می باشد.

میهمانان خردسال:
هزینه اقامت میهمانان خردسال تا سنین 3 سال رایگان
3 تا 6 سال نیم بهاء

کنسلی اتاق:
تا 20 روز قبل از زمان رزرو بدون جریمه
از 20 روز تا 11 روز قبل از ورود میهمان مبلغ 20 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
از 10 روز تا 6 شب قبل از ورود میهمان مبلغ 30 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
از پنج روز تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان مبلغ 50 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
از 48 ساعت قبل تا زمان ورود میهمان مبلغ 70 % هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت در هتل، بنا بر هر دلیلی از ادامه اقامت منصرف شوند هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق کسر خواهد گردید.

حیوانات:
ورود حیوانات به هتل ممنوع می باشد.